Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (2023)

A motivációs levél formai követelményei

A motivációs levél viszonylag szabad műfaj abból a szempontból, hogy az önéletrajzzal ellentétben, itt lehetőséget kapunk arra, hogy megmutassunk valamit a személyiségünkből is. Alkalmunk nyílik néhány példával alátámasztani, hogy miért is mi vagyunk a legmegfelelőbbek az adott munkára. Ebből persze következik, hogy nem ajánlott sablonokat használni és elcsépelt kifejezésekkel teletűzdelni a szöveget (pl. I’m an excellent problem-solver – Kiváló problémamegoldó vagyok / I’m perfect for your company – Tökéletes vagyok a cégük számára), hiszen millió ilyet kapnak a cégek. És persze ez azt is jelenti, hogy hasznos annyiféle motivációs levelet írni, ahány állásra jelentkezünk. Fontos, hogy a motivációs levél ne az életrajzunk újrafogalmazott verziója legyen, hiszen mindkettőt el fogják olvasni.

Viszont attól még, hogy sok szempontból szabad kezet kapunk, mégsem szokás túl terjengős önéletrajzi kisregényt írni. Törekedjünk 250-350 szóra, 3-4 bekezdésbe rendezve. Segít tömör, lényegretörő és mégis tartalmas motivációs levelet írni, ha követjük az alábbi szerkezeti felépítést:

 1. Kezdjük egy olyan bevezetővel, ami felkelti az olvasó érdeklődését
 2. Ezt kövesse néhány konkrét és logikusan felépített példa arra, hogy milyen jellegű problémákkal kerültünk szembe a karrierünk során és ezeket hogyan oldottuk meg
 3. A lezárás pedig mindenképpen tartalmazza azt, hogy mire szeretnénk kérni az olvasót (pl. Feel free to contact me at… – a (elérhetőségen) tudja felvenni velem a kapcsolatot)

Bizonyára mindannyian rengeteg problémával és kihívással találkozunk nap mint nap a munkahelyünkön és ezek közül egy csomót rutinosan oldunk meg. Millió és egy anekdotát tudnánk mesélni, de sajnos muszáj szelektálni.
Reméljük az alábbi kérdések segíteni fognak ebben. Gondoljuk át a válaszainkat mielőtt elkezdenénk írni. És legyünk annyira konkrétak, amennyire tudunk (pl. I was key in solving X problem – Kulcsfontosságú voltam X probléma megoldásában / I employed my Y skills to solve X problem – Az Y készségeimet használtam hogy, megoldjam X problémát.)

  • Milyen értéket tudunk hozzáadni az adott cég működéséhez a tapasztalatunkkal?
  • Mi teszi izgalmassá számunkra ezt a pozíciót?
  • Mi az amit fontos tudni rólunk, de nem derül ki az életrajzunkból?
  • Miket tudnánk kiemelni a munkatapasztalatunkból és a készségeink közül amik passzolnak az adott állás / a cég elvárásaihoz?
  • Pontosan miért szeretnénk ennél a cégnél dolgozni? Miért tekintjük ezt a következő lépésnek a karrierünkben?

Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (1)

Címzés

Címzés terén legyünk annyira konkrétak, amennyire csak lehet. Próbáljuk meg kideríteni, hogy pontosan kinek is kell az önéletrajzot és a motivációs levelet küldeni. Kutakodhatunk is egy kicsit, mondjuk LinkedIn-en, hogy megtudjuk ki miért felelős a cégnél. Hogy kit is keresünk? A titulus rendszerint: hiring manager.

Ha nem sikerül kideríteni ki ő, akkor annak az osztálynak a vezetőjét keressük, ahová jelentkezünk. Például, ha ez a marketing, akkor keressünk a marketing managert. Semmiképpen ne használjunk általános megszólításokat (pl. Dear Sir or Madam – Kedves Hölgyem, Uram / To Whom It May Concern – Az érintett részére) hiszen azt szeretnénk kommunikálni, hogy mi pont erre a munkára és pont ehhez a céghez szeretnénk jelentkezni.

Ha megtaláltuk az illetékest, akkor a megszólításhoz használjuk a Mr (urak) vagy Ms (hölgyek) megnevezést. A Ms abban különbözik a Mrs-től és a Miss-től, hogy nem tesz különbséget férjezett vagy egyedülálló nő között, így célravezetőbb ezt választani. Ha semmilyen nevet nem találunk akkor, a korábbi marketinges példánál maradva, a címzés lehet: Dear Marketing Department (Kedves marketing osztály).

Ha a cég honlapján vagy az álláshirdetésben le van írva, hogy mi az önéletrajz és a motivációs levél elküldésének a menete, akkor ezt kövessük pontosan. Néhány esetben például egy kész adatlapot kell kitölteni és ott van megjelölt hely a motivációs levélnek.

Fontos, hogy a motivációs levelünk már az elején tartalmazza az alábbi információkat:

  • A nevünket
  • A foglalkozásunkat, amibe belefoglalhatjuk a céljainkat is pár szóval (például: Aspiring HR Manager and customer service enthusiast – HR Menedzser jelölt és lelkes ügyfélszolgálati munkatárs)
  • A telefonszámunkat (itt ne felejtsük el megadni az ország előhívó számát, ez Magyarország esetében (+36) és az email címünket
  • A dátumot (hónap, nap, év formátumban, például: August 17, 2021)
  • A pozíció megnevezését
  • A cég nevét ahova jelentkezünk

A nyitó mondatunkba is foglaljuk bele:

  • Az állást amire jelentkezünk
  • A cég nevét
  • Hogyan találtuk az állást
  • És persze azt, hogy most éppen jelentkezünk rá

Mi is legyen az első mondat? Íme néhány hasznos mondatszerkezet, amik közül lehet szemezgetni:

I’m thrilled to apply for the position of…Örömmel jelentkezem a … pozícióra
I’m applying for … positionA … pozícióra jelentkezem.
… position recently listed on LinkedIn…pozícióra, amit nemrég hirdettek meg LinkedIn-en.
I’m excited to apply for this open positionIzgatottan jelentkezem erre a betöltetlen pozícióra
I am delighted to submit my application for the … position posted on …Örömmel nyújtom be a jelentkezésemet a … pozícióra, melyet a … oldalon hirdettek meg.
I’m writing to express my interest in the … position currently open at…Azért írok, hogy kifejezzem az érdeklődésemet a jelenleg betöltetlen … pozíció iránt a … cégnél

Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (2)

Angol motivációs levél tartalma

Hogy mit is írjunk le egy motivációs levélbe? Íme egy könnyen megjegyezhető javaslat: aki olvassa a levelet, a 3P-t fogja benne keresni. Vagyis: Personality (Személyiség), Promise (Ígéret) és Proof (Bizonyíték). Ha valaki meg tud szabadulni az elcsépelt megfogalmazásoktól, meg tudja mutatni, hogy egy értékes tagja lenne az adott cégnek és ezt még alá is tudja támasztani a korábban elért eredményeivel, akkor nyert ügye van. Mindez ugyanis azt kommunikálja, hogy az illető időt és energiát fektetett abba, hogy megismerkedjen az adott céggel, átgondolja, hogy ez megfelelő lenne-e a számára és elképzelte milyen szerepet tudna az adott csapatban betölteni. Vagyis tényleg komolyan gondolja és motivált.

(Video) Disney Jazz: Relaxing Disney Jazz Cafe Music for Studying

Sok nyelvkönyvben és kurzuson hangzik el, hogy az összevont alakok (pl. I’ll, you’re, they’ve) nem valók egy hivatalos szövegbe. Az írásos üzleti kommunikáció elterjedésével (emailek, cégen belüli rövid üzenetek, memók) erre már nem vonatkoznak ilyen szigorú szabályok. Csak rendkívül formális szövegek esetében ragaszkodjunk minden létige és segédige kiírásához. A javaslatunk az, hogy használjuk okosan az összevont alakokat. Hogyan? Nézzünk utána milyen is a cég profilja (company culture). Ha fiatalos, közvetlen képet szeretnének magukról festeni, akkor igazodjunk ehhez a motivációs levelünkben. Ilyen esetekben használjunk összevont alakokat. Ha kifejezetten komoly, üzleti profiljuk van, akkor fogalmazzunk mi is így és írjunk ki minden létigét és segédigét (pl. I would like to…, I will not… , They are not…).

Íme egy másik nyelvtani trükk. Amikor elkezdjük írni a levelet, lehet, hogy el fog jönni az a pont amikor úgy érezzük, hogy minden mondatunk I-jal (énnel) kezdődik. Ilyenkor át lehet alakítani a mondatszerkezetet, például: I was in charge of recruiting new talents (Én voltam felelős az új tehetségek felkutatásáért) helyett írhatjuk azt hogy: Recruiting new talents was my main role (Az új tehetségek felkutatása volt a fő feladatom.) Egy ilyen egyszerű trükkel lehet I helyett my-t használni.

Beszéljünk az elért eredményeinkről. Ezek az elkötelezettségünk indikátorai. Viszont általánosítások helyett (pl. significant growth – jelentős növekedés) legyünk konkrétak. Ha lehet, adjunk meg számokat. Például:

  • I doubled / tripled the size of… – Megdupláztam / megháromszoroztam a … méretét
  • The … increased x per cent when I was in charge of … – A … x százalékkal nőtt, mialatt én voltam felelős a …-ért
  • I’ve trained X employees in … – X munkatársat képeztem ki a … -re

Ha nem számszerűen mérhető dolgokról van szó, akkor pedig konkrét történetekkel is illusztrálhatjuk a készségeinket. Például: I have excellent problem-solving skills. Let me illustrate this with a story. One morning I received a call from a customer who sounded quite upset… (Kiváló problémamegoldó képességeim vannak. Had bizonyítsam be ezt egy történettel. Egyik reggel kaptam egy hívást és dühösnek hangzó vásárlótól…)

Emellett a motivációs levelünk tartalmazzon legalább egy olyan dolgot ami nem derül ki az életrajzunkból. Itt segíthet az ötletelésben, ha arra gondolunk, hogy az eredményeink nem feltétlenül kell, hogy a munkával kapcsolatosak legyenek. A sport eredmények azt mutatják, hogy szeretünk versenyezni (competitive) és jól dolgozunk csapatban (work on a team). Ha tagjai vagyunk valamilyen szervezetnek az az interperszonális készségeinkről (interpersonal skills) árulkodik. Az önkéntesség (volunteering) mutatja, hogy tudunk másokkal együtt dolgozni egy közös célért (work for a common goal).

Ha szeretnénk megosztani valamilyen történetet, ami jól példázza az egyik készséget, amit az álláshirdetés alapján elvárnak, azt szerkeszthetjük így:

  • Első mondat: mi az a készség amit szeretnénk példázni (pl. The following story is a good example of my organizational skills – A következő történet jól példázza a szervezési készségeimet.)
  • A következő mondatok: a szituáció vagy történet leírása. Itt múlt időket fogunk használni. Ha az események egymást követik akkor Past Simple és Past Continuous (pl. While the negotiations were going on, I received an urgent call from another potential client. – Mialatt folytak a tárgyalások kaptam egy sürgős hívást egy másik potenciális ügyféltől.) a legjellemzőbb. Ha visszautalunk a történetben egy korábbi eseményre akkor Past Perfect (pl. They hadn’t informed us about the changes so we arrived unprepared to the meeting. – Nem tájékoztattak a változtatásokról, úgyhogy felkészületlenül érkeztünk a meetingre.), ha előre utalunk a jövőre akkor would + infinitive vagy was / were going to a megfelelő igeidő (pl. The company was going to file for bankruptcy the following month. – A cég úgy tervezte, hogy a következő hónapban csődeljárást kezdeményez.)
  • Lezárás: mi volt a kimenetele az egésznek? Hogy vált ez a cég hasznára?

A proaktivitás egy olyan tulajdonság, amit a legtöbb cég értékesnek tart manapság. Hogyan lehet ezt bizonyítani egy motivációs levélben? Ahelyett, hogy tényszerűen kijelentjük (I am known for my proactivity. – A proaktivitásomról ismernek.), inkább demonstráljuk ezt. Ha tudjuk, hogy azt adott cég egy konkrét projektre keres új munkaerőt és valamilyen problémán dolgozik, akkor itt lehetőség, hogy leírjuk mi hogy oldanánk ezt meg. Hogyan segít majd a mi tudásunk és tapasztalatunk ebben? És ez természetesen azt is bizonyítja, hogy alaposan megismerkedtünk a céggel mielőtt úgy döntöttünk jelentkezünk. Néhány kifejezés ehhez:

I would address the issue with……- val közelíteném meg a problémát.
I propose the following plan of action…A következő megoldási stratégiát javaslom…
I would take a more …(e.g. practical) approach to this problem.Egy …(pl. gyakorlatiasabb) irányból közelíteném meg ezt a problémát.
I have the training, skills and experience to support you in…A képesítésem, képességeim és tapasztalatom alapján, támogatni tudom Önöket a…- ban

A kommunikációs készségeinket (communication skills) hasonlóképpen magával a levéllel bizonyíthatjuk. Ha érthetően, célratörően és hibák nélkül meg tudunk fogalmazni egy 1 oldalas levelet, akkor ez önmagában elég bizonyíték arra, hogy jól kommunikálunk munkahelyi környezetben.

Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (3)

Angol motivációs levél lezárás

Ebben a részben utaljunk a következő lépésre. Természetesen nem akarunk arrogánsnak vagy túlságosan magabiztosnak hangzani, így ne azt írjuk például, hogy: I will contact you to schedule an interview – Felkeresem Önöket, hogy megbeszéljünk egy interjút.

Ehelyett adjuk a tudtukra, hogy szívesen szolgáltatunk más információt is magunkról és izgatottan várjuk, hogy beszélhessünk velük. Fontos, hogy az adott cég megfelelőnek találjon minket a pozícióra, de ne felejtsük el, hogy ez oda-vissza érvényes. Nekünk is megfelelőnek kell találnunk a céget. Ezt akár a lezárásba bele is fogalmazhatjuk, például: I’m confident that not only can I become a valuable asset to your company, but that working for X company can broaden my knowledge and experience – Biztos vagyok benne, hogy nemcsak én leszek értékes tagja a cégüknek, hanem az X cég számomra is lehetővé teszi majd hogy bővítsem a tudásomat és a tapasztalatomat.

You may reach me at (phone nr) or (email address)Az alábbi számon vagy email címen érhetnek el.
I’m available for additional questionsTovábbi kérdések esetén rendelkezésre állok
Thank you for your time and consideration.Köszönöm az idejüket és hogy foglalkoznak a jelentkezésemmel
I’m looking forward to hearing from you.Várom, hogy halljak Önök felől
I look forward to the opportunity to discuss…Várom a lehetőséget, hogy megbeszéljük részletesebben a…
I look forward to meeting you in person during an interviewVárom, hogy személyesen is találkozzunk egy interjú során
I would enjoy learning more about…Örömet okozna ha többet megtudhatnék a…
I am sure that I can add to your overall business goalsBiztos vagyok benne, hogy sok mindent hozzá fogok tudni adni az általános üzleti célkitűzéseikhez
Thank you for taking the time to consider my application.Köszönöm, hogy foglalkoztak a jelentkezésemmel

A lezárás után pedig olvassuk át a levelünket. A nyelvtani és helyesírási hibák azt közvetítik, hogy gyorsan összecsaptuk a levelet és nem is annyira fontos számunkra ez az állás.

Motivációs levél aláírása

Elköszönéskor az alábbi kifejezések közül szemezgethetünk. Az első betű mindig legyen nagybetű.

Sincerely, Sincerely yours, Regards, Best regards, Kind regards, Thank you, Thank you for your consideration

Ne használjunk túlságosan baráti elköszönési formákat, mint: Cheers, Warm regards, Have a wonderful day, Best wishes, Take care stb.

Ezt követi az aláírásunk, először a keresztnevünk és utána a vezetéknevünk. Email esetében nem szükséges elektronikus aláírást tenni a levélre. Megadhatjuk az elérhetőségünket is ha ez nincs benne a címzésben (telefonszám, email cím, link a LinkedIn profilhoz). Ha a mobilunkról küldjük az emailt, akkor töröljük ki az automatikus aláírást (pl. Sent from Dave’s iPhone – Dávid iPohone-járól küldve).

Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (4)

(Video) Jacob Rees-Mogg's State Of The Nation | Monday 6th March

2. Angol motivációs levél típusok, minták, kifejezések

Motivációs levél vezetői pozícióra (Cover letter for a leadership position)

A vezetői pozícióra való jelentkezéskor különösen fontos, hogy az álláshirdetésben megjelölt és általunk felsorolt vezetői készségeket (leadership skills) példákkal támasszuk alá. Ezek lehetnek számszerűsíthető példák vagy egy-egy történet. Használjunk olyan kifejezéseket, melyek kapcsolódnak ehhez, például:

communication skillskommunikációs készségek
dependabilitymegbízhatóság
ability to teach and mentortanítási és mentorálási képesség
team buildingcsapatépítés
decisivenesshatározottság

További 15 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

Motivációs levél ösztöndíjhoz (Grant application cover letter)

A fent említett tippek itt is relevánsak: a motivációs levél ne legyen hosszabb egy oldalnál, a megfelelő személynek legyen címezve (név szerint) és a hangvétel passzoljon az alapítvány profiljához. Lehetőleg az intézményünk vezetője írja alá (executive director), ezzel is jelezve a támogatás fontosságát.

Az első bekezdésben mutassuk be magunkat és az intézményünket, nevezzük meg az összeget amire pályázni szeretnénk és ha lehet támasszuk alá adatokkal, hogy miért is fontos az intézményünk létezése. A következő bekezdésben magyarázzuk el, hogy hogyan is illik a mi intézményünk és a projektünk az ösztöndíjat kibocsátó szervezet elveihez és elképzeléseihez. Térjünk ki arra, hogy ez miért is fog az adott alapítvány hasznára válni. A lezárásban pedig mondjuk el mit jelentene ez a támogatás a projektünk célközönsége számára. Az elköszönésben üssünk meg hálás és bizakodó hangvételt.

Feltehetőleg sok más dokumentumot is fogunk csatolni a jelentkezéshez, ezekre hívjuk fel a figyelmet a levél végén, felsorolva a csatolmányokat az enclosure (csatolmány) címszó alatt. Jó ötlet a motiváció levelet legutoljára megírni, amikor már rálátunk az egész projektre. Mindenképpen soroljuk fel a csatolmányokat (Attachments) a levél végén.

foundation / funding agencyalapítvány
…match the mission of your foundationösszeillik az Önök alapítványának a hivatásával
request a grant of x dollarsx dollár összegű ösztöndíjat kérni
the organization’s main goals are…az intézmény fő céljai …
the project has … phasesa projektnek … fázisa van

További 10 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (5)

Motivációs levél adminisztrációs munkához (Cover letter for an administrative position)

Néhány hasznos kifejezés, ami az adminisztratív munkához kapcsolódik:

keeping sth organizedrendben tartani vmit
office administrationirodai adminisztráció
proofreading and editinglektorálás és szerkesztés
accountingkönyvelés
implement a new system for…bevezetni egy új rendszert valamire

További 21 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

Motivációs levél informatikai állásra (Cover letter for an IT position)

Természetesen minden területnek megvan a maga szaknyelve. Az informatikusok pedig néha átlagemberek számára érthetetlen nyelven is képesek kommunikálni. A szakzsargont nyugodtan használhatjuk a motivációs levélben, csak arra figyeljünk, hogy kerüljük a cég-specifikus terminológiát. Ragaszkodjunk az olyan kifejezésekhez, melyek az egész iparágban ismertek.

A szaktudásunk mellett, ne felejtsük el megemlíteni a kommunikációs és egyéb készségeinket is, hiszen a legtöbb helyen kíváncsiak arra, hogyan fogunk tudni beilleszkedni a csapatba.

Ha dolgozunk bármilyen saját projekten vagy esetleg egy start-up-ban is, azt mindenképpen említsük meg. Ez is azt mutatja, hogy lelkesek és elkötelezettek vagyunk.

Íme néhány gyakori kifejezés informatikai állásokra való jelentkezéshez:

(Video) ENGLISH SPEECH | The Best SPEECHES Ever (English Subtitles)

IT professionalinformatikai szakember
IT principles and practicesinformatikai elvek és gyakorlatok
lead the IT teamvezetni az informatikai csapatot
launch a new softwarekiadni egy új szoftvaret
stay trained and informednaprakésznek lenni (gyakorlottnak és jól informáltnak lenni)

További 15 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

Motivációs levél pályázathoz (Cover letter for a tender)

Bár nem minden pályázathoz kell motivációs levelet benyújtani, ez mégis az előnyünkre válhat.A pályázatok benyújtását kísérő motiváció levelek tartalmukat tekintve némileg különböznek az állásajánlatokra beküldött, önéletrajzot kísérő motivációs levelektől.

A levél rövid bevezetővel kezdődik, melyben rendszerint megköszönjük az adott szervezetnek, hogy meghívta cégünket a pályázatra. Ne felejtsük el azt is kihangsúlyozni, hogy pontosan melyik pályázatra jelentkezünk (pl. We are submitting our application to the tender published by your organization bearing the number … – Az intézményük által publikált …-as számú pályázatra szeretnénk benyújtani a jelentkezésünket.) Sok esetben szükséges írásban is kijelenteni, hogy elolvastuk és elfogadjuk a pályázati felhívásban foglaltakat.

Ezután részletezzük, hogy miért is mi vagyunk erre a legmegfelelőbbek. Itt érdemes egy nyomós indokra fókuszálni és azt kifejteni. Említsük meg a cégünk sikereit, különösen azokat amik relevánsak a pályázat követelményei szempontjából. Végül biztosítjuk a szervezetet az elkötelezettségünkről.

Itt is érdemes a tömörségre törekedni, bár egy pályázathoz írt motivációs levél akár 2 oldal is lehet. Ha magánszemélyként jelentkezünk akkor természetesen a saját nevünkkel írjuk alá. Ha viszont a cégünk nevében írunk akkor így:

Sincerely,

For Adamantium Inc. (a cégünk neve)

Jack Parrock (a nevünk)

Title (a cégen belüli pozíciónk)

Department (az osztály)

submit my / our applicationbenyújtani a jelentkezésemet / jelentkezésünket
publish a tenderkiírni egy pályázatot
the client’s requirementsaz ügyfél elvárásai
selection panelválasztótestület
ensure proper project managementbiztosítani a megfelelő projekt menedzsmentet

További 16 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

Motivációs levél pályakezdőként (Entry level cover letter)

Néhány tipp:

  • Mint a többi cover letter esetében, itt is kezdjük azzal, hogy kik vagyunk, melyik pozícióra jelentkezünk (I’m interested in the position of…) és hogyan találtunk rá a hirdetésre (I discovered the opportunity on…).
  • Jelentősebb munkatapasztalat hiányában, támaszkodjunk az egyetemen (és az egyetemi közösségi életben), önkéntesség (voluntary work), szakmai gyakorlat (internship) során vagy nyári munkák (summer job) során szerzett releváns tapasztalatokra és készségekre (és itt a releváns kulcsszó).
  • Emeljük ki azokat a készségeinket és képességeinket amik miatt megfelelőnek tartjuk magunkat erre a munkára. Fontos, hogy ezeket valós példákkal támasszuk is alá.
  • Zárjuk le magabiztosan, arra kérve az olvasót, hogy lépjen kapcsolatba velünk.

Ezek a kifejezések gyakran előjönnek ha pályakezdőként írunk motivációs levelet:

I am a recent graduate from X universityNemrég diplomáztam az X egyetemen
I graduated in ……-ban diplomáztam
entry-level positionpályakezdő pozíció
a new graduatefriss diplomás
… have provided me with excellent preparation that will allow me to……kiváló felkészülés volt a számomra ami lehetővé teszi majd, hogy…

További 4 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

Motivációs levél egyetemre (College application cover letter)

Az egyetemekre írt motivációs levelek sokban hasonlítanak a munkahelyekre írt levelekhez. Íme néhány tanács amit érdemes megszívlelni:

  • Címezzük a levelet a felvételi bizottság elnökének (the head of admissions).
  • Csatoljunk minden egyéb szükséges dokumentumot (pl. jelentkezési lap, önéletrajz, bizonyítványok másolatai).
  • Említsük meg miért pont erre az egyetemre szeretnénk bekerülni. Nézzünk utána a programnak és legyünk annyira specifikusak amennyire csak lehet.
  • Írjunk az olyan tapasztalatainkról amik relevánsak lehetnek az adott szakterület szempontjából (pl. önkéntesség – volunteering, nyári munka – summer job, diákönkormányzatban való részvétel – member of the student council).

Néhány hasznos kifejezés:

a request for admissionfelvételi kérelem
your program is…az Önök képzése…
undergraduate studiestanulmányok alapképzésben
graduate studiestanulmányok mesterképzésben
degreediploma

További 15 kifejezés és egy teljesen kidolgozott motivációs levél minta megtalálható a letölthető dokumentumunkban. Itt érheted el.

3. Bérigény megnevezése a motivációs levélben

Számos álláshirdetés arra kéri a jelentkezőket, hogy jelezzék a bérigényüket a motivációs levélben (Include salary requirements in your cover letter). Ez gyakran még jobban megnehezíti a levél megfogalmazását, főleg angolul. Hogyan írjunk a bérigényről?

a.) Mondhatjuk, hogy rugalmas, különböző dolgok függvényében (My salary requirement is flexible depending on…). Mik ezek a dolgok? Például:

remuneration package, compensation packagemunkabér csomag
additional benefitsbéren kívüli juttatások
opportunities for advancementelőrelépési lehetőségek

b.) Viszont ha ezt külön kérik, akkor feltehetőleg egy konkrét számot szeretnének hallani. Nézzünk utána, hogy mi az átlagbér az adott pozícióban. Ez nyilván egy skálán fog mozogni, de érdemes megadni a nagyobb összeget. Azért, hogy ez ne tűnjön agresszívnak, írjuk utána zárójelbe, hogy negotiable vagy flexible (megbeszélés tárgyát képezi, rugalmas).

Hogyan fogalmazzuk meg ezt az egészet? Például így:

My salary expectation requirement is $55 000 (negotiable). – A bérigényem $55 000 (megbeszélés tárgyát képezi).

c.) A harmadik opció pedig, hogy megadunk egy skálát. Ilyenkor említsük meg, hogy ez számos dologtól függ.

My salary requirement is in the $60 000 – $70 000 range depending on the ….. – A bérigényem a $60 000 – $70 000-es skálán mozog a …-től függően.

Mindez a levél lezáró bekezdésébe kell, hogy kerüljön. Ha nem kérik, hogy nevezzük meg a bérigényünket, akkor ezt ne foglaljuk bele a motivációs levelünkbe.

Angol motivációs levél írása + 7 db letölthető minta - Angol Intézet (6)

4. További tippek angol motivációs levél íráshoz

  • Elegánsabb és profibb ha külalakjában passzoljon az önéletrajzhoz. Ha azt valamilyen template-tel készítettük, akkor használjuk ugyanazt a motivációs levélhez is. Mindenképpen használjuk ugyanazt a betűtípust és színeket mint az önéletrajzunkban, hiszen ez a két dokumentum együtt alkot egy egészet. A stílus kiválasztásánál a cél az, hogy könnyen olvasható legyen, tehár kerüljük a vicces betűtípusokat és a rikkancs színeket.
  • Mindenképpen ellenőrizzük le, hogy nem tartalmaz-e nyelvtani vagy helyesírási hibákat, esetleg elgépelést. Erre a spellcheck a legmegbízhatóbb módszer, amit már Google dokumentumok szerkesztésekor is tudunk használni.
  • Az hogy milyen hangnemet ütünk meg attól függ, hogy milyen cégnek írunk. Általánosságban véve, legyünk önmagunk és próbáljunk meg mellőzni a mesterkélt, erőltetett kifejezéseket. Viszont nézzünk utána, hogy az adott cég milyen hangnemet használ a kommunikációjában. Feltehetőleg a jogi céghez hivatalosabb stílusban fogunk írni mint egy IT startuphoz.
  • Semmi felesleges, irreleváns információ – emiatt nem fog feltűnni a releváns. Próbáljuk meg beleképzelni magunkat annak az embernek a szerepébe aki olvasni fogja.
  • PDF. Mindig. Mindannyian tudjuk mennyire irritáló amikor nem tudunk megnyitni egy dokumentumot a formátuma miatt. Kíméljük meg a jövőbeli munkaadónkat ettől.
  • Linkek: tehetünk néhány linket (hyperlink) a levélbe, viszont legyünk szelektívek. Válasszunk ki kettőt vagy hármat, például a weboldalunkhoz (ha van ilyen) vagy az online portfóliónkhoz. Csak olyanokat válasszunk, amire tényleg fontosnak tartjuk, hogy rákattintsanak mert jól példázzák az eredményeinket és a sikereinket.

5. Összefoglalás

  A célunk ezzel a cikkel az volt, hogy adjunk egy tartalmi és egy nyelvi útmutatást szakszerű angol motivációs levelek megírásához.

  Tömören összefoglalva, azt javasoljuk, hogy a motivációs levél egy rövid, emlékezetes indoklása legyen annak, hogy miért mi vagyunk a legmegfelelőbbek az adott állásra. Semmiképp ne az önéletrajzunk folyó szövegbe öntött verziója legyen, hiszen mindkét dokumentumot megkapja az adott cég. Ne tűzdeljük tele semmitmondó sablon szövegekkel, de kerüljük a másik végletet is: a túlságosan specifikus szakzsargont. Ehelyett említsünk meg néhány olyan konkrét eredményt, sikert vagy történetet a karrierünkből, melyek jól példázzák azokat a képességeinket amiket a munkáltató az álláshirdetésben leírtak alapján elvár.

  Más módon is próbáljuk jelezni, mennyire komolyan gondoljuk: nézzünk utána kinek kell címezni a levelet, hangnemében passzoljon a cég profiljához és ha tudjuk, hogy milyen feladatokra szeretnének felvenni valakit, akkor tegyünk konkrét javaslatokat arra, hogy hogyan állnánk neki ezeknek a feladatoknak. Bérigény csak akkor legyen a levélben ha azt külön kérik. Motivációs levelet pedig csak akkor ne küldjünk, ha külön kérik, hogy ne küldjünk. Ilyen és ehhez hasonló tanácsok mellett, rengeteg kifejezést is összegyűjtöttünk ebben a cikkben néhány minta levéllel együtt.

  Ha pedig szeretnétek nevetni egyet, ajánlom ezt a Youtube videót, ahol az úriember egy rap számba foglalta a motivációs levelét. Ötletes, vicces, viszont nem feltétlen érdemes ehhez hasonló produkciókkal előrukkolni. 🙂

  Sok sikert kívánunk az álláskereséshez 🙂

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Kieth Sipes

  Last Updated: 03/12/2023

  Views: 6061

  Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kieth Sipes

  Birthday: 2001-04-14

  Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

  Phone: +9663362133320

  Job: District Sales Analyst

  Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

  Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.